Skup oleju przepracowanego – w trosce o środowisko

Oleje przekładniowe i inne oleje eksploatowane w przemyśle motoryzacyjnym czy zakładach produkcyjnych – po zużyciu stanowią szkodliwy odpad. Po utracie pierwotnych właściwości nie nadają się dłużej do użytku, za to zawierają szkodliwe substancje chemiczne o toksycznych właściwościach. Aby zapobiegać skażeniu środowiska, sposób gospodarowania odpadami olejowymi został określony przepisami prawa. By zgodnie z nimi pozbyć się przepracowanego oleju, możemy oddać go do skupu. Jak to działa i czego się spodziewać po współpracy z firmą zajmującej się gospodarką odpadami, w tym skupującej olej przepracowany?

Do powstawania przepracowanego oleju o toksycznych właściwościach dochodzi w zakładach przemysłowych, warsztatach samochodowych, ale nie tylko. Wszystkie oleje używane do eksploatacji maszyn przemysłowych, oleje silnikowe, po zużyciu stanowią odpad zaliczany do grupy niebezpiecznych, groźny dla środowiska. By nie doprowadzić do skażenia, pod żadnym pozorem nie można doprowadzić do tego, by olej przedostał się na przykład do wód gruntowych. Nie można wylewać go do studzienek kanalizacyjnych ani pozostawiać na śmietniku. To, w jaki sposób należy składować, transportować oraz przekazać do utylizacji olej przepracowany, jest określone przepisami.

Z owego powodu podmioty generujące przepracowany olej, czyli różnorakie przedsiębiorstwa produkcyjne, warsztaty samochodowe i inne, są obowiązane do odpowiedniego, bezpiecznego pozbywania się odpadu. W tym celu najczęściej ich właściciele współpracują z jednostkami oferującymi skup oleju przepracowanego. Jest to najłatwiejsza i najwygodniejsza forma regularnego pozbywania się zużytych olejów.

Jak działa skup oleju przepracowanego

Żeby oddać olej do skupu, najczęściej pierwszym krokiem jest podpisanie umowy z firmą oferującą omawianą usługę. Są to najczęściej firmy zajmujące się transportem odpadami i odsprzedażą do innych jednostek, które zajmują się regeneracją – lub firmy kompleksowo zajmujące się odbiorem, transportem i przetwarzaniem odpadów olejowych.

Po wyborze firmy i podpisaniu umowy odbiorca dostarcza jednostce generującej przepracowany olej specjalne zbiorniki przeznaczone do jego składowania. Są to najczęściej mauzery lub beczki ze specjalną szczelną pokrywą, które należy umieścić na płaskim, stabilnym podłożu. Pojemniki do składowania odpadu muszą być ustawione w miejscu spełniającym wiele dodatkowych wymagań określonych szczegółowo w przepisach dotyczących składowania odpadów olejowych.

Po zapełnieniu zbiorników firma realizująca skup zjawia się w umówionym terminie i miejscu, by dokonać odbioru zapełnionych zbiorników i podstawić w ich miejsce nowe, puste. Odpady olejowe są transportowane przez odbiorcę w bezpieczny sposób i następnie poddawane utylizacji. Z chwilą przekazania oleju przepracowanego do skupu znacząca część odpowiedzialności za jego dalszy los i prawidłowe zagospodarowanie przechodzi z pierwotnego właściciela na odbiorcę.

 

Możesz również polubić…