Przewozy i magazynowanie ładunków chłodniczych — jakie warunki muszą zostać spełnione?

Ładunki chłodnicze to towary, które są bardzo wymagające w transporcie. Najczęściej należy przewozić je przy zachowaniu odpowiedniej temperatury, aby te nie straciły swoich właściwości. Wśród ładunków chłodniczych wymienia się najczęściej żywność, rośliny oraz kwiaty. Co należy wiedzieć o transporcie chłodniczym? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przewieźć ładunki chłodnicze?

Transport chłodniczy – kiedy jest niezbędny?

Przewożenie i magazynowanie ładunków chłodniczych jest bardzo wymagające. Muszą bowiem zostać spełnione odpowiednie warunki, by transportowane towary nie uległy zepsuciu. Głównie chodzi o zachowanie właściwej temperatury i wilgotności powietrza. Nie wszystkie produkty można też przewozić razem, nawet jeśli mają podobne wymagania. Chcąc zapewnić prawidłowy, ale i szybki transport takich produktów, należy zdecydować się na doświadczonego w tym specjalistę. Przewozy ładunków chłodniczych zapewnia firma fracht.pl, która w ofercie ma transport towarów delikatnych w temperaturze kontrolowanej.

Wśród towarów, które muszą być przewożone w takich specjalnych warunkach, wymienia się warzywa, owoce, grzyby, mięso, wyroby mięsne, nabiał, słodycze i wyroby cukiernicze, soki, napoje, alkohole, ryby, owoce morza, rośliny oraz kwiaty. Ostrożność należy zachować również podczas transportowania leków i innych substancji chemicznych.

Przewóz ładunków chłodniczych – w jakich warunkach?

Transport chłodniczy uzależniony jest w znacznej mierze od rodzaju ładunku. Niektóre produkty muszą być przewożone w konkretnych temperaturach. Przykładowo żywność zamrożona i głęboko mrożona powinna być transportowana nawet w temp. -20’C. Mniejsze wymagania są co do ryb, te należy przewozić w warunkach +2’C, a drób w temperaturze +4’C.

Transport chłodniczy a przepisy

Transport ładunków chłodniczych określany jest przez konkretne przepisy. Istotna jest ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 roku, a także rozporządzenie o wymaganiach sanitarnych. W niektórych krajach, w tym w Polsce, przyjęto również ustawę ATP, która określa odpowiednie przedziały temperatur dla konkretnego rodzaju żywności.

Magazynowanie ładunków chłodniczych – co warto wiedzieć?

Jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, te mogą być przechowywane w magazynach żywnościowych chłodzonych lub niechłodzonych. Te pierwsze składają się z komór chłodniczych, w których zapewnione są odpowiednie warunki do magazynowania żywności w konkretnej temperaturze. Wśród nich wymienia się przedchłodnię, komorę chłodniczą ryb, drobiu, nabiału, wędlin, mięsa, wyrobów garmażeryjnych. Są jeszcze komory chłodnicze warzyw i owoców, a także komory niskotemperaturowe.

Magazyny żywnościowe nieschłodzone przeznaczone są do przechowywania takich produktów, które nie ulegną zepsuciu, wystarczające będzie zapewnienie odpowiednich warunków pod względem wilgotności i temperatury. Dotyczy to artykułów żywnościowych suchych, niektórych alkoholi, kiszonek, a także ziemniaków i warzyw korzeniowych.

Możesz również polubić…