Już wkrótce odcinkowy pomiar prędkości

Na naszych drogach funkcjonuje ponad 300 fotoradarów, które są monitorowane przez inspekcje transportu drogowego, kolejne 150 to fotoradary będące własnością poszczególnych gmin. W ostatnich latach trwa dość ożywiona dyskusja nad tym, w jaki sposób fotoradary wpływają na bezpieczeństwo na drogach i czy istnieje zależność pomiędzy ilością funkcjonujących fotoradarów fotoradarów ilością wypadków drogowych, zwłaszcza tych najgroźniejszych w skutkach. Tu zdania są podzielone – większość kierowców twierdzi, że nadmierna ilość fotoradarów, fotoradarów zwłaszcza umieszczanie ich w miejscach niekoniecznie zagrożonych wypadkami nie powoduje zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

 

ITD. Obecnie opracowuje wprowadzenie nowego systemu pomiaru prędkości – ma być to tak zwany odcinkowy pomiar prędkości. Na poszczególnych odcinkach dróg zostaną zamontowane urządzenia, które będą wyrywkowo dokonywały rejestracji prędkości pojazdu w danym czasie oraz przy minięciu następnej bramki, po przejechaniu określonej ilości kilometrów – w ten sposób zostanie zbadany średni czas pokonania danego odcinka, a więc automatycznie średnia prędkość takiego pojazdu.

Możesz również polubić…